Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. BTS Solutions is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

29/7 Hoang Dieu, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

info@btssolutions.co

+84 -986 5306 00

Development Technology
Giai phap quan ly xe bus

Giải pháp giám sát xe buýt qua thẻ từ, QR code với ứng dựng quản lý tiện ích neohome

Việc kiểm soát thẻ từ và mã QR Code cho hành khách xe buýt có thể được thực hiện hiệu quả bằng việc sử dụng các giải pháp công nghệ phù hợp. Quá trình này giúp kiểm soát hành khách trên xe buýt một cách hiệu quả và giúp tăng cường quản lý và an toàn của hệ thống vận hành xe buýt. Sử dụng hệ thống kiểm soát hành khách qua thiết bị quét thẻ từ neohome mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho hệ thống vận hành xe buýt và hành khách.

Đối với việc sử dụng neoHome, một giải pháp kiểm soát thẻ từ và mã QR Code có thể được triển khai như sau:

 1. Hệ thống Điều khiển Trung tâm: Tạo một hệ thống điều khiển trung tâm hoặc trung tâm điều khiển xe buýt để quản lý thông tin về hành khách và thẻ từ hoặc mã QR Code. Hệ thống này có thể được triển khai trên một máy chủ hoặc đám mây.
 2. Thẻ từ hoặc QR Code cho Hành khách:
  • Thẻ từ: Mỗi hành khách được cấp một thẻ từ thông qua hệ thống quản lý.
  • Mã QR Code: Hành khách có thể tạo mã QR Code từ ứng dụng di động của họ, hoặc họ có thể nhận được mã từ trước.
 3. Thiết bị Đọc Thẻ Từ hoặc Mã QR Code: Cài đặt thiết bị đọc thẻ từ hoặc quét mã QR Code trên xe buýt.
 4. Kết nối với Hệ Thống Trung Tâm: Thiết bị đọc thẻ từ hoặc mã QR Code trên xe buýt cần được kết nối với hệ thống trung tâm thông qua mạng không dây hoặc mạng di động để truyền dữ liệu.
 5. Quá Trình Kiểm Soát: Khi hành khách lên xe buýt, họ cần đưa thẻ từ của mình hoặc hiển thị mã QR Code trước thiết bị đọc. Thiết bị sẽ quét thông tin từ thẻ từ hoặc mã QR Code và gửi dữ liệu này về hệ thống trung tâm để xác minh.
 6. Xác Minh và Xử Lý: Hệ thống trung tâm sẽ xác minh thông tin từ thẻ từ hoặc mã QR Code, kiểm tra tính hợp lệ và quyền lợi của hành khách, và sau đó trả lại kết quả cho thiết bị trên xe buýt. Nếu hành khách có thẻ từ hoặc mã hợp lệ, họ sẽ được phép lên xe buýt.
 7. Thông Báo Cho Hành Khách: Khi một hành khách được xác minh thành công, hệ thống có thể thông báo cho họ qua màn hình trên xe buýt hoặc qua ứng dụng di động.
 8. Ghi Nhận Dữ Liệu: Hệ thống sẽ ghi nhận dữ liệu về lịch sử sử dụng của hành khách để thực hiện theo dõi và báo cáo.
 9. Bảo Mật Dữ Liệu: Đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cá nhân của hành khách được bảo vệ và tuân theo các quy định về bảo mật.
 10. Dịch vụ Hỗ trợ: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hành khách trong trường hợp họ gặp vấn đề về thẻ từ hoặc mã QR Code.
 11. Cập Nhật và Bảo Trì: Đảm bảo rằng hệ thống kiểm soát thẻ từ và mã QR Code được cập nhật và bảo trì định kỳ để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của nó.
 12. Đào Tạo Nhân Viên: Đào tạo nhân viên vận hành xe buýt về cách sử dụng thiết bị và xử lý tình huống khi có sự cố.
neohome

Việc kiểm soát thẻ từ và mã QR Code cho hành khách xe buýt có thể được thực hiện hiệu quả bằng việc sử dụng các giải pháp công nghệ phù hợp. Đối với việc sử dụng neoHome, một giải pháp kiểm soát thẻ từ và mã QR Code có thể được triển khai như sau:

 1. Hệ thống Điều khiển Trung tâm: Tạo một hệ thống điều khiển trung tâm hoặc trung tâm điều khiển xe buýt để quản lý thông tin về hành khách và thẻ từ hoặc mã QR Code. Hệ thống này có thể được triển khai trên một máy chủ hoặc đám mây.
 2. Thẻ từ hoặc QR Code cho Hành khách:
  • Thẻ từ: Mỗi hành khách được cấp một thẻ từ thông qua hệ thống quản lý.
  • Mã QR Code: Hành khách có thể tạo mã QR Code từ ứng dụng di động của họ, hoặc họ có thể nhận được mã từ trước.
 3. Thiết bị Đọc Thẻ Từ hoặc Mã QR Code: Cài đặt thiết bị đọc thẻ từ hoặc quét mã QR Code trên xe buýt.
 4. Kết nối với Hệ Thống Trung Tâm: Thiết bị đọc thẻ từ hoặc mã QR Code trên xe buýt cần được kết nối với hệ thống trung tâm thông qua mạng không dây hoặc mạng di động để truyền dữ liệu.
 5. Quá Trình Kiểm Soát: Khi hành khách lên xe buýt, họ cần đưa thẻ từ của mình hoặc hiển thị mã QR Code trước thiết bị đọc. Thiết bị sẽ quét thông tin từ thẻ từ hoặc mã QR Code và gửi dữ liệu này về hệ thống trung tâm để xác minh.
 6. Xác Minh và Xử Lý: Hệ thống trung tâm sẽ xác minh thông tin từ thẻ từ hoặc mã QR Code, kiểm tra tính hợp lệ và quyền lợi của hành khách, và sau đó trả lại kết quả cho thiết bị trên xe buýt. Nếu hành khách có thẻ từ hoặc mã hợp lệ, họ sẽ được phép lên xe buýt.
 7. Thông Báo Cho Hành Khách: Khi một hành khách được xác minh thành công, hệ thống có thể thông báo cho họ qua màn hình trên xe buýt hoặc qua ứng dụng di động.
 8. Ghi Nhận Dữ Liệu: Hệ thống sẽ ghi nhận dữ liệu về lịch sử sử dụng của hành khách để thực hiện theo dõi và báo cáo.
 9. Bảo Mật Dữ Liệu: Đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cá nhân của hành khách được bảo vệ và tuân theo các quy định về bảo mật.
 10. Dịch vụ Hỗ trợ: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hành khách trong trường hợp họ gặp vấn đề về thẻ từ hoặc mã QR Code.
 11. Cập Nhật và Bảo Trì: Đảm bảo rằng hệ thống kiểm soát thẻ từ và mã QR Code được cập nhật và bảo trì định kỳ để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của nó.
 12. Đào Tạo Nhân Viên: Đào tạo nhân viên vận hành xe buýt về cách sử dụng thiết bị và xử lý tình huống khi có sự cố.

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn: info@neohome.vn

Xem thêm: Phần mềm giám sát xe buýt qua thẻ từ, QR code với neohome