Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. BTS Solutions is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

29/7 Hoang Dieu, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

info@btssolutions.co

+84 -986 5306 00

Startup
phan mem quan ly tuan tra bao ve toa nha

neoHome – Phần mềm giám sát tuần tra bảo vệ qua QRcode

neoHome là một phần mềm được thiết kế để phù hợp với công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ bằng cách giảm thiểu cũng như loại bỏ thời gian làm việc bằng các thủ tục giấy tờ. neoHome là một hệ thống quản lý, giám sát tuần tra bảo vệ trực tuyến theo thời gian thực dựa trên việc sử dụng thẻ NFC hoặc QR-code.

Development Startup Technology

Dịch vụ cho thuê tủ locker thông minh tiện lợi cho trường học và ký túc xá từ NeoLock

Nếu bạn là một sinh viên đang sống trong khu ký túc xá hoặc là giáo viên của một trường học và đang tìm kiếm một dịch vụ cho thuê tủ locker thông minh tiện lợi, NeoLock có thể là giải pháp tuyệt vời cho bạn. Với NeoLocker, bạn sẽ không còn phải lo lắng về […]

Development Startup Technology

Revolutionizing Deliveries and Rentals with Neolock Smart Lockers: The Ultimate Solution for Apartments, E-Commerce, Retail, Gyms, and Schools

Smart lockers have become an increasingly popular solution for various industries, including apartments, e-commerce shipping, rentals, retail, gyms, and schools. These lockers offer a number of unique features and benefits that make them an attractive option for many businesses and organizations. Here are some of the best features of smart lockers: Smart lockers are a […]

Design Startup

Blockchain là gì và ứng dụng của công nghệ blockchain trong thực tế

Blockchain là một cấu trúc lưu trữ các bản ghi giao dịch, còn được gọi là khối, của công chúng trong một số cơ sở dữ liệu, được gọi là “chuỗi”, trong một mạng được kết nối thông qua các nút ngang hàng. Thông thường, kho lưu trữ này được gọi là ‘sổ cái kỹ thuật số’.