Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. BTS Solutions is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

29/7 Hoang Dieu, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

info@btssolutions.co

+84 -986 5306 00

Development Startup Technology

Revolutionizing Deliveries and Rentals with Neolock Smart Lockers: The Ultimate Solution for Apartments, E-Commerce, Retail, Gyms, and Schools

Smart lockers have become an increasingly popular solution for various industries, including apartments, e-commerce shipping, rentals, retail, gyms, and schools. These lockers offer a number of unique features and benefits that make them an attractive option for many businesses and organizations. Here are some of the best features of smart lockers: Smart lockers are a […]

Development

Giải pháp công nghệ Blockchain cho ngành tài chính FINTECH tại VIỆT NAM

BTS đơn vị phát triển và ứng dụng công nghệ Blockchain trong tài chính (công nghệ tài chính fintech) hàng đầu tại Việt Nam với các hệ thống thanh toán, sàn giao dịch,… Nhắc đến BTS là nhắc đến đội ngũ chuyên gia tư vấn và lập trình viên dày dặn kinh nghiệm về phân tích, đưa ra giải pháp tối ưu triển khai ứng dụng Blockchain trong tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng,…

  • 1
  • 2