Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. BTS Solutions is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

29/7 Hoang Dieu, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

info@btssolutions.co

+84 -986 5306 00

Technology

Giải Pháp Nhãn Giá Điện Tử ESL Trong Bán Lẻ

Nhãn giá điện tử, hay còn gọi là e-tag, đang trở thành một giải pháp được sử dụng ngày càng phổ biến trong việc quản lý giá cả và thông tin sản phẩm trong các cửa hàng bán lẻ. E-tag là một loại nhãn giá được tích hợp công nghệ điện tử, cho phép các nhà bán lẻ cập nhật thông tin về giá cả và sản phẩm trực tiếp từ máy tính hoặc thiết bị di động.