Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. BTS Solutions is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

29/7 Hoang Dieu, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

info@btssolutions.co

+84 -986 5306 00

Technology

Giải Pháp Nhãn Giá Điện Tử ESL Trong Bán Lẻ

Nhãn giá điện tử, hay còn gọi là e-tag, đang trở thành một giải pháp được sử dụng ngày càng phổ biến trong việc quản lý giá cả và thông tin sản phẩm trong các cửa hàng bán lẻ. E-tag là một loại nhãn giá được tích hợp công nghệ điện tử, cho phép các nhà bán lẻ cập nhật thông tin về giá cả và sản phẩm trực tiếp từ máy tính hoặc thiết bị di động.

Development Startup Technology

Dịch vụ cho thuê tủ locker thông minh tiện lợi cho trường học và ký túc xá từ NeoLock

Nếu bạn là một sinh viên đang sống trong khu ký túc xá hoặc là giáo viên của một trường học và đang tìm kiếm một dịch vụ cho thuê tủ locker thông minh tiện lợi, NeoLock có thể là giải pháp tuyệt vời cho bạn. Với NeoLocker, bạn sẽ không còn phải lo lắng về […]

Development Technology

The Future of Secure and Convenient Storage: “Why Smart Lockers are Trending in 2023”

Smart lockers are the future of secure and convenient storage. In 2023, the demand for smart lockers is skyrocketing, and for good reason. They offer a range of benefits that traditional lockers simply can’t match. Smart lockers are equipped with advanced technology, including Bluetooth connectivity, keyless entry, and real-time tracking. This means that users can […]

  • 1
  • 2